شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

ساعت دماسنج

*ليلا*

+ [تلگرام] همه جا با همه کس يار نمي‌بايد بود يار اغيار دل‌آزار نمي‌بايد بود... وحشي بافقي
#محسن
3:24 عصر
2-FDAN
اغيارx-(:-|
+ [تلگرام] #بابا_لنگ_دراز_عزيزم نميدانم اگر قرار باشد تو را همين فردا ببينم چه بايد بگويم! چيز هاي زيادي نوشتم و کاغذ هاي زيادي را مچاله کردم اما بازهم نتوانستم حق مطلب را درست ادا کنم! اصلا کاش تمام مرد هاي دنيا مثل تو پدر شدن را از بَر بودند #جين_وبستر
#محسن
3:24 عصر
2-FDAN
@};-:)
نوشته هاي ...
=)چقدر من برنامشو دوس داشتم و هنوزم ميبينم گاهي وقتا=)
همه 6 نظر
*ترخون بانو*
@};-
*ترخون بانو*
:)
+ سلام و درود بر دوستان عيد بندگي مبارک طاعاتتون قبول خوش بگذره
2-FDAN
سلام همچنين:)شايد تو پارسي خوش بگذرونيم:D
کي نکنه ميخواهيد جشن بگيرين؟
بعدی همه 10 نظر قبلی
سلام آبجي جان:) طاعات شما هم قبول
*ترخون بانو*
تشکر

*ليلا*

+ [تلگرام] چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار! چه گفت؟ زِ دستِ بنده چه خيزد؟ ... خدا نگه دارد! حافظ
آذرخش آسمان
ديروز 11:27 عصر
2-FDAN
@};-
به چه زيبا
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
*ليلا*
{a h=n45}مهرباني #{/a} =)
درب کنسرو بازکن برقی
چشمان سبز،عاشقان
رتبه 0
0 برگزیده
761 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top